Przekłady

W odpowiedzi Jezusa znów odwołał się do przypowieści1 kierując do nich takie słowa1:

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτοις εν παραβολαις" [autois en parabolais] - im w przykładach; w N/A "εν παραβολαις αυτοις" [en parabolais autois] - w przykładach im;

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;