Przekłady
Przekład dosłowny:

Odpowiadająca Jezusb, znów powiedziałc im w przypowieściachd1, mówiąc:

Przekład literacki:

W odpowiedzia Jezusb znów odwołał sięc do przypowieścid1 kierując do nich1 takie słowa:

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτοις εν παραβολαις" [autois en parabolais] - im w przykładach; w N/A "εν παραβολαις αυτοις" [en parabolais autois] - w przykładach im;

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c mówić, polecić;
d przykład, porównanie;