Przekłady

A gdy to usłyszeli, zdziwili sięa, po czym opuścilib Go i odeszli1c.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "απηλθον" [apēlthon]; w N/A "απηλθαν" [apēlthan];

Słowniki:

a <2296> zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać się, podziwiać;
b <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
c <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;