Przekłady
Przekład dosłowny:

Tego dnia podeszli doa Niego saduceuszeb, którzy1 mówią, że nie ma powstaniac (z martwych), i zapytalid Go,

Przekład literacki:

Tego dnia podeszli doa Niego saduceuszeb, którzy1 twierdzą, że nie ma zmartwychwstaniac, i zapytalid Go:

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "οι" [hoi] - (ci);

Słowniki:

a <4334> podchodzić, zbliżać się;
b <4523> Saduceusz; Hebr. "צֶ֫דֶק" [Cedek] - sprawiedliwy, słuszny; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych  działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Zawiązana była z kapłanami w świątyni Jerozolimskiej; Wywodzili się z rodu Sadoka, arcykapłana świątyni mianowanego przez Salomona; Dosłownie interpretowali Torę, odrzucali tradycję ustną; W przeciwieństwie do faryzeuszy odrzucali tendencje mistyczne, koncepcję zmartwychwstania oraz mesjanizmu;
c <386> powstanie, wzbudzenie, wznieść się ponownie, zmartwychwstawać;
d <1905> pytać, przesłuchać, żądać;