Przekłady
Przekład dosłowny:

Znowu posłała inne sługib, mówiąc: Powiedzciec zaproszonymd: Otoe mój obiadf mam gotowyg, moje wołyh i tucznei bydło pobito1j i wszystko jest gotowek, przyjdźciel na uroczystości weselnem.

Przekład literacki:

Znowu posłała inne sługib, z poleceniem: Powiedzciec zaproszonymd: Otoe mój obiadf mam gotowyg, moje wołyh i tucznei bydło pobito1j i wszystko jest gotowek, przyjdźciel na uroczystości weselnem.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ητοιμασα" [ētoimasa]; w N/A "ητοιμακα" [ētoimaka];

Słowniki:

a <649> wysyłać, posyłać, odwracać, oddalać;
b <1401> niewolnik, sługa;
c <2036> mówić, polecić;
d <2564> wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
e <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
f <712> obiad, śniadanie, poranny posiłek, posiłek południowy;
g <2090> przygotowywać, przysposabiać;
h <5022> byk, wół;
i <4619> tuczne, tłuste;
j <2380> spalać na ofiarę, zabijać na ofiarę, składać ofiarę, zarzynąć, zabijać;
k <2092> gotowy, przygotowany;
l <1205> chodźcie, przyjdźcie, nuże;
m <1062> małżeństwo, ślub, wesele;