Przekłady
Przekład dosłowny:

Biadaa wam, znawcy Prawab i faryzeuszec, obłudnicyd, że dajeciee dziesięcinę z mięty, kopruf oraz kminku, a porzuciliścieg to, co w Prawiei cięższeh: sądj, miłosierdzie1k i wiaręl — te zaś2 należałom uczynićn, a i tamtych nie porzucaćg.

Przekład literacki:

Biadaa wam, znawcy Prawab i faryzeuszec, obłudnicyd, że dajeciee dziesięcinę z mięty, kopruf oraz kminku, a porzuciliścieg to, co w Prawiei ważniejszeh: sądj, miłosierdzie1k i wiaręl — te 2 należałom czynićn, a i tamtych nie porzucaćg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "τον ελεον" [ton eleon]; w N/A "το ελεος" [to eleos];
2 w N/A 28 występuje lekcja "δε" [de] - zaś;

Odnośniki:

Słowniki:

a biada, niestety;
b pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
c Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
d obłudnik​​​​​​hipokryta, ktoś udający kogoś innegoaktor;
e dawać dziesięcinę, pobierać dziesięcinę;
f anyż, koper;
g zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
h ciężkie, uciążliwe, trudne, ciężkie do zniesienia;
i prawo, norma;
j sąd, osądzenie, wyrok;
k miłosierdzie, litość, współczucie;
l wiara, wierność, zaufanie;
m trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;
n czynić, działać;