Przekłady

Ślepib przewodnicya! Przecedzaciec komara, wielbłąda zaś połykacied.

Słowniki:

a <3595> przewodnik, lider;
b <5185> niewidomy, ślepy;
c <1368> przecedzać, przekładać przez sito;
d <2666> pochłonąć, pożerać, niszczyć;