Przekłady

Tak i wy na zewnątrz wprawdzie wydajecie sięa ludziom sprawiedliwib, wewnątrz zaś jesteście pełni1 obłudyc i bezprawiad.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "μεστοι εστε" [mestoi este] - pełni jesteście; w N/A "εστε μεστοι" [este mestoi] - jesteście pełni;

Odnośniki:

Słowniki:

a <5316> ukazać, pojawiać się, wydawać światło, rzucać blask;
b <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
c <5272> obłuda​​​​​​hipokryzja, udawanie kogoś innegoaktorstwo;
d <458> bezprawie, niegodziwość;