Przekłady

A gdy Jezus wyszedłszy opuścił świątynię, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby Mu pokazać zabudowania świątyni.