Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy wyszedłszya Jezusb, opuszczałc świątynięd1, podeszli doe Niego Jego uczniowief, aby Mu pokazaćg zabudowaniah świątynid.

Przekład literacki:

A gdy Jezusb opuściła c świątynięd1, podeszli doe Niego Jego uczniowief, aby Mu pokazaćg zabudowaniah świątynid.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "επορευετο απο του ιερου" [eporeueto apo tou ierou] - wyszedł ze świątyni; w N/A "απο του ιερου επορευετο" [apo tou ierou eporeueto] - ze świątyni wyszedł;

Słowniki:

a wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c iść, chodzić, podóżować, postępować, jechać;
d świątynia, święte miejsce;
e podchodzić, zbliżać się;
f uczeń, adept, wychowanek;
g pokazać, udawadniać;
h budowla, zabudowanie;