Przekłady

A gdy Jezusa opuścił świątynię1, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby Mu pokazać zabudowania świątyni.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "επορευετο απο του ιερου" [eporeueto apo tou ierou] - wyszedł ze świątyni; w N/A "απο του ιερου επορευετο" [apo tou ierou eporeueto] - ze świątyni wyszedł;

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;