Przekłady

A zaraz po uciskua tych dni [zostanie zaćmionec słońceb i księżyc nie dad swego blaskue, gwiazdy spadać będąf z niebag i moceh niebiosg będą poruszonei].

Odnośniki:

Słowniki:

a ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
b słońce, światło słoneczne;
c ćmić, pogrążać w ciemności;
d dać, zaproponować;
e jasność, światło, blask;
f padać, upadać;
g niebo, niebiosa;
h dzieło mocycud;
i potrząsnąć, zachwiać się, poruszyć się, wstrząsnąć;