Przekłady

A zaraz po uciskua tych dni [zostanie zaćmionec słońceb i księżyc nie dad swego blaskue, gwiazdy spadać będąf z niebag i moceh niebiosg będą poruszonei].

Odnośniki:

Słowniki:

a <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
b <2246> słońce, światło słoneczne;
c <4654> ćmić, pogrążać w ciemności;
d <1325> dawać, zaproponować;
e <5338> jasność, światło, blask;
f <4098> padać, upadać;
g <3772> niebo, niebiosa;
h <1411> dzieło mocycud;
i <4531> potrząsnąć, zachwiać się, poruszyć się, wstrząsnąć;