Przekłady

A gdy siedział na Górze Oliwnej1, podeszli do Niego uczniowie na osobności i zapytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia oraz końca2 wieku?3

Komentarz:

1 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);
2 w N/A nie występuje rodzajnik "της" [tēs]; Rodzajnik wskazuje, że mowa o końcu wieku, który jest związany z wydarzeniami, o których mowa wcześniej;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 12:6: I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? (Biblia Warszawska);