Przekłady
Przekład dosłowny:

A gdy siedzia na Górzeb Oliwnejc1, podeszli dod Niego uczniowiee na osobnościf, mówiąc: Powiedzg nam, kiedy to będzie i jaki będzie znakh Twego przyjściai oraz końca2j wiekuk?

Przekład literacki:

A gdy siedziała na Górzeb Oliwnejc1, podeszli dod Niego uczniowiee na osobnościf i zapytali: Powiedzg nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znakh Twego przyjściai oraz końca2j obecnej rzeczywistościk?

Komentarz:

1 Góra Olwina; wzniesienie położone na wschód od Jerozolimy (obecnie wschodnia część Jerozolimy);

Różnice w manuskryptach:

2 w N/A nie występuje rodzajnik "της" [tēs]; Rodzajnik wskazuje, że mowa o końcu wieku, który jest związany z wydarzeniami, o których mowa wcześniej;

Odnośniki:

Słowniki:

a siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
b góra, wzniesienie;
c drzewo oliwkowe, drzewo oliwne, oliwka;
d podchodzić, zbliżać się;
e uczeń, adept, wychowanek;
f własny, osobisty, posiadany;
g mówić, polecić;
h znak, cud, wskaznaie;
i przyjście, przybycie, nadejście;
j koniec, spełnienie się, realizacja;
k wiek, cykl czasu;