Przekłady

Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które wzięły swoje1 lampy i wyszły na spotkanie2 pana młodego.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτων" [autōn] - ich - strong 846; w N/A "εαυτων" [eautōn] - swoje - strong 1438;
2 w TR i BT występuje lekcja "απαντησιν" [apantēsin] - strong 529; w N/A "υπαντησιν" [hypantēsin] - strong 5222;