Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy zostanie upodobnionea będzie Królestwo Niebiosb do dziesięciu panienc, które wzięłyd swoje1 lampye i wyszłyf na spotkanie2 pana młodegog.

Przekład literacki:

Wtedy podobnea będzie Królestwo Niebiosb do dziesięciu panienc, które wzięłyd swoje1 lampye i wyszłyf na spotkanie2 pana młodegog.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "αυτων" [autōn] - ich - strong 846; w N/A "εαυτων" [eautōn] - swoje - strong 1438;
2 w TR i BT występuje lekcja "απαντησιν" [apantēsin] - strong 529; w N/A "υπαντησιν" [hypantēsin] - strong 5222;

Słowniki:

a upodobnić się, być uczyniony jak, porównać coś z czymś, czynić podobnym;
b niebo, niebiosa;
c dziewica, panna;
d przyjmować, odebierać, brać;
e lampa, latarnia;
f wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
g oblubieniec, pan młody;