Przekłady

Pięć zaś z nich było mądrycha, a pięć głupichb1.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ησαν εξ αυτων φρονιμοι και αι πεντε μωραι" [ēsan eks autōn fronimoi kai ai pente mōrai] - było z nich rozumnych i pięć głupich; w N/A "εξ αυτων ησαν μωραι και πεντε φρονιμοι" [eks autōn ēsan mōrai kai pente fronimoi] - z nich było głupich i pięć mądrych i nie występuje rodzajnik "αι" [ai] przed słowem "pięć";

Odnośniki:

Słowniki:

a rozumny, rozsądny, inteligentny, rozważny;
b głupi, tępy, niedorzeczny;