Przekłady
Przekład dosłowny:

Zaś1 jego panc powiedziałb: Dobrzec, sługod dobrye i wiernyf. Byłeś wiernyf w tym, co małeg, ustanowięh cię na wieloma; wejdźi do radościj swego panab.

Przekład literacki:

Zaś1 jego panc na tob: Dobrzec, sługod dobrye i wiernyf. Byłeś wiernyf w tym, co małeg, wiele ci powierzęh; wejdźi do radościj swego panab.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;

Słowniki:

a <5346> mówić, deklarować, rzec;
b <2962> pan, władca, rządca;
c <2095> dobrze, dobrze zrobione;
d <1401> niewolnik, sługa;
e <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
f <4103> wierzący, wierny, godny zaufania, ufający;
g <3641> mały, krótki, malutki;
h <2525> ustanawiać, ustalać, prowadzić;
i <1525> wchodzić, przychodzić;
j <5479> radość, wesele, zadowolenie;