Przekłady

i będą1 przed Nim zgromadzone1 wszystkie narody2, i odłączy3 jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów;

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "συναχθησεται" [synachthēsetai] - zostanie zebrany, zostanie zgromadzony; w N/A "συναχθησονται" [synachthēsontai] - zostaną zebrane, zostaną zgromadzone;
2 lub (ludzie) z wszystkich narodów;
3 w TR i BT występuje lekcja "αφοριει" [aforiei]; w N/A "αφορισει" [aforisei];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 96:13: Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.; Księgi Ezechiela 34:17 i 20: Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami (...) Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi.; Księgi Malachiasza 3:18: Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. (Biblia Warszawska);