Przekłady

i będą1a przed Nim zgromadzone1a wszystkie narody2b, i odłączy3c jednych od drugich, jak pasterz odłączac owce od kozłów;

Komentarz:

2 lub (ludzie) z wszystkich narodów;

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "συναχθησεται" [synachthēsetai] - zostanie zebrany, zostanie zgromadzony; w N/A "συναχθησονται" [synachthēsontai] - zostaną zebrane, zostaną zgromadzone;
3 w TR i BT występuje lekcja "αφοριει" [aforiei]; w N/A "αφορισει" [aforisei];

Odnośniki:

Słowniki:

a zbierać, gromadzić;
b naródpoganinpokolenieród;
c oddzielać, odłączać;