Przekłady

i będą1 przed Nim zgromadzone1 wszystkie narody2, i odłączy3 jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów;

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "συναχθησεται" [synachthēsetai] - zostanie zebrany, zostanie zgromadzony; w N/A "συναχθησονται" [synachthēsontai] - zostaną zebrane, zostaną zgromadzone;
2 lub (ludzie) z wszystkich narodów;
3 w TR i BT występuje lekcja "αφοριει" [aforiei]; w N/A "αφορισει" [aforisei];

Odnośniki: