Przekłady

I postawi owce po swej prawej stronie, zaś kozły - po lewej.

Odnośniki: