Przekłady
Przekład dosłowny:

I postawia wprawdzie owce po swej prawej stronie, zaś kozły - po lewej.

Przekład literacki:

I postawia owce po swej prawej stronie, zaś kozły - po lewej.

Odnośniki:

Słowniki:

a stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;