Przekłady

I postawi owce po swej prawej stronie, zaś kozły - po lewej.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Psalmu 79:13: My zaś, lud twój, i owce pastwiska twojego, Będziemy sławić cię na wieki, Będziemy opowiadać chwałę twoją z pokolenia w pokolenie.; Psalmu 100:3: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. (Biblia Warszawska);