Przekłady
Przekład dosłowny:

On zaś odpowiedziała: Odchodźcieb do miasta, do tego i tego i powiedzciea mu: Nauczycielc mówi: Mój czasd jest bliskie, u ciebie czynięf Paschęg z moimi uczniamih.

Przekład literacki:

On zaś odpowiedziała: Idźcieb do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzciea mu: Nauczycielc mówi: Mój czasd jest bliskie, u ciebie urządzęf Paschęg z moimi uczniamih.

Słowniki:

a <2036> mówić, polecić;
b <5217> iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;
c <1320> nauczyciel, pedagog;
d <2540> pora, czas, stosowny czas;
e <1451> blisko, niedaleko, w pobliżu;
f <4160> czynić, działać;
g <3957> Pascha; Hebr. "פָּ֫סַח" [pesach] - przejście; Święto (obchodzone od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan) upamiętniające wyjście Izraelitów z Egiptu, podczas którego spożywano baranka;
h <3101> uczeń, adept, wychowanek;