Przekłady
Przekład dosłowny:

Arcykapłani zaś i starsia1, oraz cały Sanhedrynb - szukalic fałszywego świadectwad przeciwko Jezusowie, aby Go skazać na śmierćf2,

Przekład literacki:

Arcykapłani zaś i starsia1, oraz cała Radab - szukalic fałszywego świadectwad przeciwko Jezusowie, aby Go skazać na śmierćf2,

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje lekcja "οι πρεσβυτεροι και" [hoi presbyteroi kai] - i starsi;
2 w TR i N/A występuje lekcja "αυτον θανατωσωσιν" [auton thanatōsōsin] - Go uśmierciliby; w BT "θανατωσωσιν αυτον" [thanatōsōsin auton] - uśmierciliby Go;

Słowniki:

a starszy, prezbiter;
b rada, Sanhedryn;
c szukać, pragnąć;
d fałszywe zeznania, fałszywe świadectwa;
e Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
f usmiercić, doprowadzić do śmierci, skazać na śmierć, zabić;