Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdya Piłatb zobaczyła, że nic nie pomagac, ale że rozruchyd narastają, wziąłe wodę i umyłf ręce przed tłumem, mówiąc: Nie jestem winny krwi1 tego sprawiedliwegog. Wy zobaczyciea (konsekwencje tego)2.

Przekład literacki:

Gdya Piłatb zobaczyła, że nic nie pomagac, ale że rozruchyd narastają, wziąłe wodę i umyłf ręce przed tłumem, mówiąc: Nie jestem winny krwi1 tego sprawiedliwegog. To wasza sprawa2h.

Komentarz:

2 Wy zobaczycie to idiom oznaczający: to wasza sprawa;

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "του αιματος" [tou haimatos] - krwi;

Odnośniki:

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <4091> Piłat; Słowo łacińskiego pochodzenia;
c <5623> pomagać, przynosić korzyść, czynić dobro;
d <2351> zamieszanie, wzburzenie, zamęt;
e <2983> przyjmować, odebierać, brać;
f <633> myć, umywać, obmywać;
g <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
h <3700> ukazać, uczynić widocznym, pojawić się, zobaczyć;