Przekłady
Przekład dosłowny:

grobowcea zostały otworzone i wiele ciałb świętychd, którzy zasnęlic, zostało wzbudzonych1e.

Przekład literacki:

grobowcea otwarły się i wiele ciałb świętychd, którzy zasnęlic, zostało wzbudzonych1e.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηγερθη" [ēgerthē] - został wzbudzony, został podniesiony; w N/A "ηγερθησαν" [ēgerthēsan] - zostały wzbudzone, zostały podniesione;

Słowniki:

a grobowiec, grób, nagrobek, pomnik;
b ciało fizyczne;
c usypiać, zasypiać;
d święty, poświęcony, oddzielony;
e wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;