Przekłady

grobowce otwarły się i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych1.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ηγερθη" [ēgerthē] - został wzbudzony, został podniesiony; w N/A "ηγερθησαν" [ēgerthēsan] - zostały wzbudzone, zostały podniesione;