Przekłady

Wyszlia oni z grobowcówb po Jego wzbudzeniuc, weszlid do świętegoe miasta i ukazali sięf wielu.

Słowniki:

a <1831> wychodzić, wyruszać, oddalać się, przemijać, kończyć się;
b <3419> grobowiec, grób, nagrobek, pomnik;
c <1454> przebudzeniu, wzbudzenie, podniesienie się, zmartwychwstanie;
d <1525> wchodzić, przychodzić;
e <40> święty, poświęcony, oddzielony;
f <1718> objawiać, czynić widocznym, manifestować;