Przekłady

Wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiaszaa w słowach: [I wzięli trzydzieści srebrników - wycenę Tego, który został oszacowany przez synów Izraelab],1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 18:18: A oni rzekli: Nuże, uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi, gdyż nie zaginie pouczenie kapłana ani rada mędrca, ani słowo proroka! Nuże, pobijmy go jego własnym językiem i baczmy na każde jego słowo!; Księgi Zachariasza 11:12-13: Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. (Biblia Warszawska);

a Jeremiasz; Hebr. "יִרְמְיָה" [Jermejah] - Niech JH podniesie; Jeden z biblijnych proroków; Prorokował od ok. 626 r. p.n.e.;
b Izrael; Hebr. "יִשְׂרָאֵל" [Jisrael] - Ten, który walczył z Bogiem; Państwo i naród pochodzące od Jakuba, wnuka Abrahama;