Przekłady
Przekład dosłowny:

Jego wygląd1a był jak błyskawicab, a jego odzieniec — białed jakby2 śnieg.

Przekład literacki:

Jego wygląd1a przypominał błyskawicęb, a jego odzieniec — białed jakby2 śnieg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιδεα" [idea] ; w N/A "ειδεα" [eidea] ;
2 w TR i BT występuje lekcja "ωσει" [hōsei] - jakby; w N/A "ωσ" [hōs] - jak;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2397> wygląd, forma, wygląd zewnętrzny;
b <796> błyskawica, jasność, blask;
c <1742> odzienie, odzież, szaty;
d <3022> biały, jasny;