Przekłady
Przekład dosłowny:

W tych dniach przychodzia Janb Zanurzającyc głoszący na Pustynid Judzkieje,

Przekład literacki:

W tych dniach wystąpiła Janb Chrzcicielc i tak głosił na Pustynid Judzkieje:

Słowniki:

a przybywać, pojawiać się;
b Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
c zanurzający, chrzczący, obmywający;
d pustkowia, pustkowie;
e Judea; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Górzysty teren położony w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama;