Przekłady
Przekład dosłowny:

Ja was zanurzam1a w wodzie ku żalub, ale Ten, który idzie za Mną, jest mocniejszy niż ja; nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was zanurzya w Duchuc Świętym i ogniu2.

Przekład literacki:

Ja was chrzczę1a w wodzie ze względu na żal, który odczuwacieb, ale Ten, który idzie za Mną, jest mocniejszy niż ja; nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was ochrzcia w Duchuc Świętym i ogniu2.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "βαπτιζω υμας" [baptizō hymas] - zanurzam was; w N/A "υμας βαπτιζω" [hymas baptizō] - was zanurzam;
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "και πυρι" [kai pyri] - i ogniu;

a zanurzyć, ochrzcić, obmyć;
b zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;
c duchwiatr;