Przekłady
Przekład dosłowny:

Ja wprawdzie was zanurzama1 w wodzie ze względu na żal, (który odczuwacie)b, ale Ten, który idziec za Mną, jest mocniejszyd niż ja; nie jestem godziene nieśćf Mu sandałów. On was zanurzya w Duchug Świętymh i ogniui2.

Przekład literacki:

Ja was chrzczęa1 w wodzie ze względu na żal, który odczuwacieb, ale Ten, który idziec za Mną, jest mocniejszyd niż ja; nie jestem godziene nieśćf Mu sandałów. On was ochrzcia w Duchug Świętymh i ogniui2.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "βαπτιζω υμας" [baptizō hymas] - zanurzam was; w N/A "υμας βαπτιζω" [hymas baptizō] - was zanurzam;
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "και πυρι" [kai pyri] - i ogniu;

Słowniki:

a zanurzać, chrzcić, obmywać;
b zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;
c przychodzić, chodzić;
d mocy, silny;
e godny, wystarczające, wart, odpowiedni, dopasowany, dość liczny; może także oznaczać zabezpieczenie, kaucję;
f nosić, podnosić, porywać, chwytać;
g duchwiatr;
h święty, poświęcony, oddzielony;
i ogień, pożar;