Przekłady

Ma w ręku wiejadło i wyczyści swoje klepisko, i zbierze swoje ziarno do spichrza, zaś plewy spali ogniem nieugaszonym.1

Komentarz:

1 jest to nawiązanie do proroctwa z Księgi Amosa 9:9: Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. (Biblia Warszawska);