Przekłady
Przekład dosłowny:

Jana jednak powstrzymywałb Go, mówiąc: To ja mamd potrzebęc, aby dać się zanurzyće Tobie, a ty przychodziszf do mnie?

Przekład literacki:

Jana jednak powstrzymywałb Go, mówiąc: To ja potrzebujęc d być ochrzczonye przez Ciebie, a ty przychodziszf do mnie?

Słowniki:

a Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
b powstrzymywać, upierać się, utrudniać;
c potrzeba, konieczność;
d mieć, posiadać;
e zanurzać, chrzcić, obmywać;
f przychodzić, chodzić;