Przekłady
Przekład dosłowny:

Odpowiadająca mu Jezusb, powiedziałc: Ustąpd teraz, bo godzi sięe nam wypełnićf wszelką sprawiedliwośćg. Wtedy Mu ustępujed.

Przekład literacki:

Odpowiedziała c mu Jezusb: Ustąpd teraz, bo godzi sięe nam wypełnićf wszelką sprawiedliwośćg. Wtedy Mu ustąpiłd.

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c mówić, polecić;
d zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
e przystoić, dostosowywać się;
f być wypełnionym, być zaopatrzonym;
g sprawiedliwość, słuszność;