Przekłady
Przekład dosłowny:

A1 gdy 2 Jezusb został zanurzonya, zaraz wystąpiłc3 z wody i otod zostały4 Mu5 otwarte4 niebiosae, i ujrzałf Ducha6g Boga7 zstępującegoh niby gołębica i8 przychodzącegoi na Niego.

Przekład literacki:

A1 gdy 2 Jezusb został ochrzczonya, zaraz wystąpiłc3 z wody i otod zostały4 Mu5 otwarte4 niebiosae, i ujrzałf Ducha6g Bożego7 zstępującegoh niby gołębica i8 przychodzącegoi na Niego.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR i BT nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
3 w TR i BT występuje lekcja "ανεβη ευθυς" [anebē euthys] - wyszedł zaraz; w N/A "ευθυς ανεβη" [euthys anebē] - zaraz wyszedł;
4 w TR i BT występuje słowo "ανεωχθησαν" [aneōchthēsan]; w N/A "ηνεωχθησαν" [ēνεωχθησαν];
5 w N/A 28 występuje w wariancie słowo "αυτω" [auto] - Mu;
6 w N/A 28 występuje w wariancie rodzajnik "το" [to]; Rodzajnik ten może podkreślać podmiotowość Ducha Świętego;
7 w N/A 28 występuje w wariancie rodzajnik "του" [tou]; Rodzajnik ten może podkreślać, że Duch jest samego Boga;
8 w N/A 28 występuje w wariancie słowo "και" [kai] - i;

Odnośniki:

Słowniki:

a zanurzać, chrzcić, obmywać;
b Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
c wchodzić, wstępować;
d patrz! oto! spójrz! popatrz!;
e niebo, niebiosa;
f znać, zapamiętać, widzieć;
g duchwiatr;
h schodzić, zstępować;
i przychodzić, chodzić;