Przekłady
Przekład dosłowny:

A1 gdy 2 Jezusb został zanurzonya, zaraz wystąpił3 z wody i oto zostały4 Mu5 otwarte4 niebiosa, i ujrzał Ducha6c Boga7 zstępującego niby gołębica i8 przychodzącego na Niego.9

Przekład literacki:

A1 gdy 2 Jezusb został ochrzczonya, zaraz wystąpił3 z wody i oto zostały4 Mu5 otwarte4 niebiosa, i ujrzał Ducha6c Boga7 zstępującego niby gołębica i8 przychodzącego na Niego.9

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR i BT nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
3 w TR i BT występuje lekcja "ανεβη ευθυς" [anebē euthys] - wyszedł zaraz; w N/A "ευθυς ανεβη" [euthys anebē] - zaraz wyszedł;
4 w TR i BT występuje słowo "ανεωχθησαν" [aneōchthēsan]; w N/A "ηνεωχθησαν" [ēνεωχθησαν];
5 w N/A 28 występuje w wariancie słowo "αυτω" [auto] - Mu;
6 w N/A 28 występuje w wariancie rodzajnik "το" [to]; Rodzajnik ten może podkreślać podmiotowość Ducha Świętego;
7 w N/A 28 występuje w wariancie rodzajnik "του" [tou]; Rodzajnik ten może podkreślać, że Duch jest samego Boga;
8 w N/A 28 występuje w wariancie słowo "και" [kai] - i;
9 możliwe, że jest to nawiązanie do proroctwa z Księgi Izajasza 61:1: Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie; (Biblia Warszawska);

a zanurzyć, ochrzcić, obmyć;
b duchwiatr;