Przekłady
Przekład dosłowny:

Wydajciea więc owoceb godnec1 żalud

Przekład literacki:

Wydajciea więc owoceb, które dowodząc1 żalud

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "καρπους αξιους" [karpous aksious] - owoce godne; w BT i N/A "καρπον αξιον" [karpon aksion] - owoc godny;

Słowniki:

a <4160> czynić, działać;
b <2590> owoc, rezultat, zysk;
c <514> godny, zasługujący, słuszny;
d <3341> zmiana myślenia, żałowanie, żal, opamiętanie się, pokutowanie;