Przekłady
Przekład dosłowny:

i nie pomyślciea, że możecie sobie wmawiać: Ojcab mamyc Abrahamad. Bo mówię wam, że Bóg możee z tych kamieni wzbudzićf dziecig Abrahamowid.

Przekład literacki:

i nie myślciea, że możecie sobie wmawiać: Ojcab mamyc Abrahamad. Bo mówię wam, że Bóg możee z tych kamieni wzbudzićf dziecig Abrahamowid.

Słowniki:

a uważać, myśleć, zdawać się, wydawać się;
b ojciec, przodek;
c mieć, posiadać;
d Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
e móc, być w stanie, być możliwym;
f wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;
g dziecko, potomek;