Przekłady
Przekład dosłowny:

Potem Jezusa został poprowadzonyb przez Duchad na pustkowiec, aby był poddany próbiee przez oszczercęf.

Przekład literacki:

Potem Duchc poprowadziłb Jezusad na pustkowiec, aby był poddany próbiee przez diabłaf.

Odnośniki:

Słowniki:

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b wyprowadzać, prowadzić, kierować, pypływać na morze;
c pustkowia, pustkowie;
d duchwiatr;
e doświadczać, próbować, testować, kusić;
f oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;