Przekłady
Przekład dosłowny:

Potem Jezusa został poprowadzony przez Duchac na pustkowieb, aby był poddany próbied przez oszczercęe.

Przekład literacki:

Potem Duchc poprowadził Jezusaa na pustkowieb, aby był poddany próbied przez diabłae.

a Jezus/Joszua/Jehoszua; Hebr. "יְהוֹשׁ֫וּעַ" [Jehoszua] - JHWH (Pan) jest zbawieniem, Zbawiciel;
b pustkowia, pustkowie;
c duchwiatr;
d doświadczać, próbować, testować, kusić;
e dosł. oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;