Przekłady
Przekład dosłowny:

luda siedzącyb w ciemnościc zobaczył1d wielkief światło1e, a siedzącymb w krainieg i cieniuh śmierci światłoe wzeszłoi].

Przekład literacki:

luda siedzącyb w ciemnościc zobaczył1d wielkief światło1e, a siedzącymb w mrocznejh krainieg śmierci światłoe wzeszłoi].

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ειδε φως" [eide fōs] - zobaczył światło; w N/A "φως ειδεν" [fōs eiden] - światło zobaczył;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2992> lud, tłum;
b <2521> siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
c <4655> ciemność, mrok; ciemność fizyczna lub duchowa;
d <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
e <5457> światło, blask, źródło światła;
f <3173> wielki, potężny;
g <5561> pole, region, kraj;
h <4639> cień, ciemność;
i <393> wzrastać, wstawać, rosnąć;