Przekłady

A po tym, jak pościł czterdzieści1 dni i czterdzieści1 nocy, zgłodniał.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "τεσσαρακοντα" [tessarakonta]; w N/A "τεσσερακοντα" [tesserakonta];