Przekłady

A poszedłszy stamtąd dalej, zobaczył innych dwu braci, Jakubaa, syna Zebedeuszab, i jego brata Janac, którzy wraz ze swoim ojcem Zebedeuszemb naprawiali w łodzi swoje sieci — i powołał ich.

a Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
b Zebedeusz; Hebr. "זְבַדְיָה" (Zebadjah) - JH obdarzył;
c Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;