Przekłady
Przekład dosłowny:

A poszedłszya stamtąd daleja, zobaczyłb innych dwu bracic, Jakubad, (syna) Zebedeuszae, i jego bratac Janaf, którzy wraz ze swoim ojcemh Zebedeuszemb naprawialii w łodzig swoje sieci — i powołałj ich.

Przekład literacki:

A poszedłszya stamtąd daleja, zobaczyłb innych dwu bracic, Jakubad, syna Zebedeuszae, i jego bratac Janaf, którzy wraz ze swoim ojcemh Zebedeuszemb naprawialii w łodzig swoje sieci — i powołałj ich.

Słowniki:

a iść do przodu, isć, dalej, posuwać się do przodu, kroczyć;
b znać, zapamiętać, widzieć;
c brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
d Jakub; Hebr. "יַעֲקֹב" [Jaakob] - Pięta;
e Zebedeusz; Hebr. "זְבַדְיָה" (Zebadjah) - JH obdarzył;
f Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;
g statek, łódź;
h ojciec, przodek;
i uzupełnić, wydoskonalić, umocnić;
j wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;