Przekłady
Przekład dosłowny:

I rozeszła sięa wieśćb o Nim po całej Syriic; i przynieślid Mu wszystkich, którzy się mająf źlee, opanowanychj różnymig chorobamih i bólamii, 1 dręczonych przez demonyk, lunatykującychl oraz sparaliżowanychm — i uzdrowiłn ich.

Przekład literacki:

I rozeszła sięa wieśćb o Nim po całej Syriic; i przynosilid Mu wszystkich, którzy się mielif źlee, opanowanychj różnymig chorobamih i bólamii, 1 dręczonych przez demonyk, lunatykującychl oraz sparaliżowanychm — i uzdrowiłn ich.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 występuje w wariancie słowo "και" [kai] - i;

Słowniki:

a <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
b <189> wieść, posłuch, słuch;
c <4947> Syria; Hebr. "צֹר" [Tsor]; Starożytny Aram;
d <4374> przynosić, ofiarowywać, przyprowadzać;
e <2560> źle, złowieszczo;
f <2192> mieć, posiadać;
g <4164> różne, rozmaite, różnorodne;
h <3554> choroba, dolegliwość;
i <931> męczarnia, tortury, męka;
j <4912> przynaglać, zmuszać, obejmować;
k <1139> zniewolony przez demonyopętany przez demona, będący pod wpływem demona;
l <4583> lunatykować, chorować umysłowo, szaleć, chorować na epilepsję;
m <3885> sparaliżowany, paralityk;
n <2323> uleczać, uzdrawiać, obsługiwać;