Przekłady

Wtedy podszedła do Niego kusicielb1 i powiedziałc2: Jeśli jesteś Synemd Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebeme.

Komentarz:

1 ten, który doświadcza; ten, który próbuje; ten, który testuje;

Różnice w manuskryptach:

2 w TR i BT występuje lekcja "αυτω ο πειραζων ειπεν" [autō ho peirazōn eipen] - (do) Niego kusiciel powiedział; w N/A "ο πειραζων ειπεν αυτω" [ho peirazōn eipen autō] - kusiciel powiedział (do) Niego;

Słowniki:

a podchodzić, zbliżać się;
b doświadczać, próbować, testować, kusić;
c mówić, polecić;
d syn, potomek;
e chleb, żywność;