Przekłady

Wtedy podszedła do Niego kusicielb1 i powiedziałc2: Jeśli jesteś Synemd Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebeme.

Komentarz:

1 ten, który doświadcza; ten, który próbuje; ten, który testuje;

Różnice w manuskryptach:

2 w TR i BT występuje lekcja "αυτω ο πειραζων ειπεν" [autō ho peirazōn eipen] - (do) Niego kusiciel powiedział; w N/A "ο πειραζων ειπεν αυτω" [ho peirazōn eipen autō] - kusiciel powiedział (do) Niego;

Słowniki:

a <4334> podchodzić, zbliżać się;
b <3985> doświadczać, próbować, testować, kusić;
c <2036> mówić, polecić;
d <5207> syn, potomek;
e <740> chleb, żywność;