Przekłady
Przekład dosłowny:

On zaś odpowiadająca, powiedziałb: Jest napisane: [Nie samymd chlebemc człowiek1 żyć będziee, ale każdą wypowiedziąf wychodzącąg z usth Boga].

Przekład literacki:

On zaś odpowiedziała b: Napisano: [Nie samymd chlebemc człowiek1 żyć będziee, ale każdym słowemf wychodzącymg z usth Boga].

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT nie występuje rodzajnika "ο" [ho]; Rodzajnik podkreśla, że nie jest mowa o każdym człowieku, ale Tym człowieku - czyli Jezusie;

Odnośniki:

Słowniki:

a <611> odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b <2036> mówić, polecić;
c <740> chleb, żywność;
d <3441> sam, samotny, tylko, jeden, pozbawiony czegoś, pojedynczy;
e <2198> żyć, istnieć, przeżywać, pędzić życie;
f <4487> słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
g <1607> wywoływać, wywozić, wychodzić, opuszczać, wypływać, pochodzić;
h <4750> usta, paszcza, pysk;