Przekłady
Przekład dosłowny:

Wtedy oszczercab bierzea Go ze sobą do miasta świętegoc i stawia1d Go na szczyciee świątynif

Przekład literacki:

Wtedy diabełb wziąła Go ze sobą do miasta świętegoc i postawił1d Go na szczyciee świątynif

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "ιστησιν" [istēsin] - stawia; w N/A "εστησεν" [estēsen]- postawił;

Odnośniki:

Słowniki:

a otrzymywać. brać, przyjmować;
b oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;
c święty, poświęcony, oddzielony;
d stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
e wierzchołek, szczyt;
f świątynia, święte miejsce;