Przekłady

Widząc tłumy - wszedł na górę. A gdy On usiadł, podeszli1 do Niego Jego uczniowie.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσηλθον" [prosēlthon]; w N/A "προσηλθαν" [prosēlthan];