Przekłady

Widząca tłumy - wszedłb na góręc. A gdy On usiadłd, podeszli1e do Niego Jego uczniowief.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "προσηλθον" [prosēlthon]; w N/A "προσηλθαν" [prosēlthan];

Odnośniki:

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b wchodzić, wstępować;
c góra, wzniesienie;
d siadać, osiadać;
e podchodzić, zbliżać się;
f uczeń, adept, wychowanek;