Przekłady
Przekład dosłowny:

Szczęśliwia jesteście, gdy was znieważąb, będą prześladowaćc i powiedząd wszelką niegodziwąe wypowiedź1f, kłamiąc2g przeciwko wam ze względu na Mnie.

Przekład literacki:

Szczęśliwia jesteście, gdy was będą znieważaćb, prześladowaćc i wypowiadać1d f wszelką niegodziwośće, kłamstwa2g przeciwko wam ze względu na Mnie.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A nie występuje słowo "ρημα" [rēma] - wypowiedź;
2 w N/A 28 występuje w wariancie słowo "ψευδομενοι" [pseudomenoi] - kłamiąc;

Słowniki:

a szczęśliwy, błogosławiony;
b znieważać, lżyć, zarzucać;
c prześladować, nastawać, ścigać;
d mówić, polecić;
e złe, niegodziwe;
f słowo wypowiedziane, przesłanie, wypowiedź;
g kłamać, mówić nieprawdę, oszukiwać, zwodzić;