Przekłady
Przekład dosłowny:

Amena mówię wam bowiem: Dopóki nie przeminieb nieboc i ziemiad, z pewnością nie przeminieb ani jedna jotae oraz ani jedna kreskaf zapisana w Prawieg — aż wszystko się stanie.

Przekład literacki:

Zapewniama was bowiem: Dopóki nie przeminieb nieboc i ziemiad, nie przeminieb nawet najmniejsza literkae i kreskaf zapisana w Prawieg — aż wszystko się stanie.

Odnośniki:

Słowniki:

a Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;
b przemijać, przechodzić;
c niebo, niebiosa;
d ziema, grunt, kraina;
e jota; dziesiąta, najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, odpowiadająca literze greckiej o tej samej nazwie;
f kreskaapostrof;
g prawo, norma;