Przekłady
Przekład dosłowny:

Mówię wam bowiem, że jeśli wasza sprawiedliwośćb1 nie będzie obfitowałaa bardziejc niż (sprawiedliwości) znawców Prawad i faryzeuszówe, z pewnością nie wejdziecief do Królestwa Niebiosg.

Przekład literacki:

Mówię wam bowiem, że jeśli wasza sprawiedliwośćb1 nie będzie przewyższałaa c sprawiedliwości znawców Prawad i faryzeuszówe, nie wejdziecief do Królestwa Niebiosg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "η δικαιοσυνη υμων" [ē dikaiosynē hymōn] - sprawiedliwość wasza; w N/A "υμων η δικαιοσυνη" [hymōn ē dikaiosynē] - wasza sprawiedliwość;

Odnośniki:

Słowniki:

a przekroczać, obfitować;
b sprawiedliwość, słuszność;
c więcej, liczniej;
d pisarz, uczony w piśmie, człowiek nauki;
e Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
f wchodzić, przychodzić;
g niebo, niebiosa;