Przekłady

Jeślibyś więc przynosiła swój darb na ołtarz 1 i tam wspomniałbyśc, że twój bratd mae coś przeciw tobie,

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;

Odnośniki:

Słowniki:

a przynosić, ofiarowywać, przyprowadzać;
b dar ofiarny, dar;
c przypominać, wspominać;
d brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
e mieć, posiadać;