Przekłady

Ja wam natomiast mówię, że ktokolwiek oddaliła1a swoją żonęb, poza sprawą rozwiązłościc, prowadzid ją do cudzołóstwa2, a kto by oddalonąa poślubiłe - cudzołoży.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i TB występuje lekcja "ος αν απολυση" [os an apolysē] - ktokolwiek oddaliłby, ktokolwiek opuściłby; w N/A "πας ο απολυων" [pas ho apolyōn] - każdy oddalający, każdy opuszczający;
2 w TR i TB występuje słowo "μοιχασθαι" [moichasthai] - cudzołożyć; w N/A "μοιχευθηναι" [moicheuthēnai] - zostać poddaną cudzołóstwu;

Odnośniki:

Słowniki:

a <630> oddalićopuścićuwolnićwypuścić;
b <1135> kobieta, żona, pani;
c <4202> rozpusta, nierząd, wszeteczeństwo;
d <4160> czynić, działać;
e <1060> poślubiać, żenić się, wychodzić za mąż;