Przekłady

abyście się w ten sposób stali synamia Ojcab waszego, który jest w niebiosach1c, gdyż Jego słońced wschodzie nad złymif i dobrymig, i spuszcza deszczh na sprawiedliwychi i niesprawiedliwychj.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A nie występuje rodzajnik "τοις" [tois]; Rodzajnik podkreśla, że niebiosa są konkretnym miejscem;

Odnośniki:

Słowniki:

a <5207> syn, potomek;
b <3962> ojciec, przodek;
c <3772> niebo, niebiosa;
d <2246> słońce, światło słoneczne;
e <393> wzrastać, wstawać, rosnąć;
f <4190> złe, niegodziwe;
g <18> wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
h <1026> padać deszcz, nawilżać, zraszać;
i <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
j <94> niesprawiedliwy, stronniczy, postępujący niewłaściwie;