Przekłady

abyście się w ten sposób stali synamia Ojcab waszego, który jest w niebiosach1c, gdyż Jego słońced wschodzie nad złymif i dobrymig, i spuszcza deszczh na sprawiedliwychi i niesprawiedliwychj.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i N/A nie występuje rodzajnik "τοις" [tois]; Rodzajnik podkreśla, że niebiosa są konkretnym miejscem;

Odnośniki:

Słowniki:

a syn, potomek;
b ojciec, przodek;
c niebo, niebiosa;
d słońce, światło słoneczne;
e wzrastać, wstawać, rosnąć;
f złe, niegodziwe;
g wewnętrznie dobry, dobry z natury, mający dobry charakter;
h padać deszcz, nawilżać, zraszać;
i sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
j niesprawiedliwy, stronniczy, postępujący niewłaściwie;