Przekłady
Przekład dosłowny:

Uważajciea 1, abyście waszej jałmużny2b nie czynilic przed ludźmi po to, byście byli przez nich zobaczenid; inaczej nie3 macief zapłatye u waszego Ojcag, który jest w niebiosachh.

Przekład literacki:

Uważajciea 1, abyście waszej wsparcia2b nie dawalic przed ludźmi po to, byście byli przez nich widzianid; inaczej nie3 macief zapłatye u waszego Ojcag, który jest w niebiosachh.

Różnice w manuskryptach:

1 w N/A 28 w wariancie występuje w wariancie słowo "δε" [de] - zaś; Słowo nie występuje w TR i BT;
2 w TR i BT występuje lekcja "ελεημοσυνην" [eleēmosynēn] - jałmużny - strong 1654; w N/A "δικαιοσυνην" [dikaiosynēn] - sprawiedliwości - strong 1343;
3 w TR i BT występuje lekcja "μηγε" [mēge] - nie; w N/A wyraz ten jest zapisany oddzielnie "μη γε" [mē ge] - nie;

Słowniki:

a zwrócić uwagę, strzec sięwystrzegać się;
b jałmużna, dobroczynność, dar miłosierdzia;
c czynić, działać;
d widzieć, oglądać;
e zapłata, wynagrodzenie, nagroda;
f mieć, posiadać;
g ojciec, przodek;
h niebo, niebiosa;