Przekłady

Uważajcie 1, abyście waszej jałmużny2a nie dawali przed ludźmi po to, byście byli przez nich widziani; inaczej nie3 macie zapłaty u waszego Ojca, który jest w niebiosach.

Komentarz:

1 w TR, BT i N/A 28 występuje w wariancie słowo "δε" [de] - zaś;
2 w TR i BT występuje lekcja "ελεημοσυνην" [eleēmosynēn] - jałmużny - strong 1654; w N/A "δικαιοσυνην" [dikaiosynēn] - sprawiedliwości - strong 1343;
3 w TR i BT występuje lekcja "μηγε" [mēge] - nie; w N/A wyraz ten jest zapisany oddzielnie "μη γε" [mē ge] - nie;

a jałmużna, dobroczynność, dar miłosierdzia;