Przekłady
Przekład dosłowny:

aby nie ludziom pokazaća, że pościszb, lecz twojemu Ojcuc, który jest w ukryciu1d, a twój Ojciecc, który widzie w ukryciu1d, odpłacif tobie w jawności2g.

Przekład literacki:

aby nie ludziom pokazaća, że pościszb, lecz twojemu Ojcuc, który jest w ukryciu1d, a twój Ojciecc, który widzie w ukryciu1d, odpłacif tobie jawnie2g.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR i BT występuje lekcja "κρυπτω" [kryptō]; w N/A "κρυφαιω" [kryfaiō];
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "εν τω φανερω" [en tō fanerō] - w jawności;

Słowniki:

a <5316> ukazać, pojawiać się, wydawać światło, rzucać blask;
b <3522> pościć, powstrzymywać się od czegoś;
c <3962> ojciec, przodek;
d <2927> ukryty, skryty, sekretny;
e <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
f <591> oddawać, zdawać, odpłacać;
g <5318> widoczny, jawny, oczywisty;