Przekłady

Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni.