Przekłady

Nie sądźciea, abyście nie zostali osądzenia.

Słowniki:

a sądzić, potępić;