Przekłady
Przekład dosłowny:

Gdyż1 ciasnaa jest bramab i zwężonac drogad, która prowadzie do życia — i niewieluf jest tych, którzy ją znajdująg.

Przekład literacki:

Gdyż1 ciasnaa jest bramab i wąskac drogad, która prowadzie do życia — i niewieluf jest tych, którzy ją znajdująg.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "οτι" [oti] - gdyż - strong 3754; BT i N/A "τι" [ti] - jak - strong 5101;

Odnośniki:

Słowniki:

a wąska, ciasna;
b brama, drzwi;
c uciskać, prześladować, naciskać, trapić;
d droga, podróż, ścieżka;
e prowadzić, przeprowadzać, zabierać;
f mały, krótki, malutki;
g znajdować, nauczać się, odkrywać;