Przekłady

Bo jakim sądem sądziciea, takim was osądząb, i jaką miarąc mierzycied, taką i wam proporcjonalnie odmierzą1e.

Różnice w manuskryptach:

1 w TR występuje lekcja "αντιμετρηθησεται" [antimetrēthēsetai] - odmierzą proporcjonalnie - strong 488; w BT i N/A "μετρηθησεται" [metrēthēsetai] - będzie mierzone - strong 3354;

Odnośniki:

Słowniki:

a <2917> wyrok, sąd, proces;
b <2919> sądzić, rozsądzać potępić;
c <3358> miara, pręt pomiarowy;
d <3354> mierzyć, szacować;
e <488> mierzyć proporcjonalnie, mierzyć szacunkowo, odmierzać po równo;